•  
  •  

Úradná tabuľa

Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu

 06.03.2014

MEPOS, s r.o. Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec

Spôsob triedenia zložiek  KO.

Vytriedené zložky KO sa v centrálnom zbernom dvore areál Mepos-u Lučenec, bude technologicky upravovať podľa požiadaviek recyklačného priemyslu.

Na uloženie plastu a papiera používame žlté plastové vrece, zozbierané sklo skladujeme v zelenom plastovom vreci.

Vyseparované zložky KO pripravené na zhodnotenie preberá od objednávateľa spôsobile a náležite poučený pracovník zhotoviteľa.

Papier recyklovateľný : noviny, časopisy, korešpondencia, katalógy, prospekty, zošity, knihy, baliaci

                                         papier, sáčky, kartóny, škatule, lepenka hladká, vlnitá.

Papier nerecyklovateľný : indigo, etikety, nálepky, preložky od vajec,  použité plienky,

                                             hygienické vložky.

Triedený  a do vriec ukladaný papier nesmie byť znečistený ropnými látkami a biologicky rozložiteľným odpadom. Prevádzkovateľ triediacej linky si vyhradzuje právo takto znečistený separát  neprevziať.

Plasty recyklovateľné :      

      -        PE   -  vrecia, prepravky (igelitové vrecia, prepravky od zeleniny)

      -        PP   -  tvrdené plasty, hračky, vedrá od stavebných hmôt, záhradný nábytok ( stoličky, stoly

                          a pod. ).

-            PET  -  fľaše od nealko nápojov (Coca-cola, pepsi-cola, minerálne vody ap.) môžu

                           obsahovať zvyšky nápojov, musia byť v stlačenom stave

      -    VKM   -  nápojové obaly ( mlieko, džúsy ) – tetrapak     

      -    HDPE  -  drogistické obaly, sudy, (obaly od drogérie môžu obsahovať zvyšky saponátov – Jar,   

                            Pur a pod.)

      -    LDPE  -   mäkké fólie, vrecia

      -    LLDP  -  zmršťovacie a obaľovacie fólie

-          ALU   -  ( plechovky od piva, coca, pepsi – cola ap. )

Plasty nerecyklovateľné :

-          autoplasty  (blatníky, nárazníky a pod. )

-          plast kombinovaný s inými materiálmi

Triedený  a do vriec ukladaný plast nesmie byť znečistený ropnými látkami a biologicky rozložiteľným odpadomPrevádzkovateľ triediacej linky si vyhradzuje právo takto znečistený separát  neprevziať.

Sklo recyklovateľné :  obaly z nealko nápojov   (limonády, sirupy)

                                      obaly z alkoholických nápojov  (víno, rum, vodka)

                                      obaly z kompótov   ( zaváraniny )

                                      ploché tabuľové sklo  ( okenné sklo )

Nerecyklovateľné sklo : lepené sklo, ploché sklo s drôtenou vložkou, varné sklo,

                                         televízne obrazovky, porcelán, keramika,

                                         tabuľové zrkadlá, autozrkadlá

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár