•  
  •  

Aktuality

Vážení občania,

Naša obec sa úspešne zapojila do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM).

Výrazným benefitom pre Vás, občanov, je dostupnosť elektronických služieb, ktoré samospráva poskytuje. V praxi to znamená, že agendu a komunikáciu s úradom vybavíte kedykoľvek,  bez potreby myslieť na úradné hodiny a rovnako aj z ktoréhokoľvek miesta prostredníctvom internetu.

Na portáli sú dostupné jednotlivé eSlužby rozdelené podľa rôznych kritérií.

Pre využitie eSlužieb rozdelených podľa životných situácií navštívte:

web: www.dcom.sk

K dispozícií je 140 elektronických služieb poskytovaných samosprávou a pokrývajúcich väčšinu životných situácií, ktoré je možné využívať z pohodlia svojho domova.          

Kontakt

Obec Lupoč
Obecný úrad 102
985 11 Halič


e-mail: obeclupoc@gmail.com

Pozvánka na "Lupočskú hostinu 2017"

 09.08.2017

                        O B E C   L U P O Č a Obecné zastupiteľstvo v Lupoči Vás srdečne pozývajú na  

L U P O Č S K Ú   H O S T I N U      v sobotu a v nedeľu 19. a 20. augusta 2017

s programom:

v sobotu 19.8.2017 

 0 9.30 hod. sa uskutoční

- Nohejbalový turnaj o pohár starostu obce, na ihrisku pri obecnom úrade, postarané je o dobrý guľáš, kapustnicu, dobrú náladu pri príjemnej hudbe a o chutné občerstvenie  

15.00 hod.

- Vystúpi v kultúrnom dome ľudová hudba GÁBOROVCI  za účasti sólistov

16.00 hod.

-  sa v kultúrnom dome uskutoční hudobno-zábavný program PRE TEBA HRÁM so skupinou AT BAND, mnohí z vás ich poznajú zo ŠLÁGER TV

   (vstup zdarma)  

20.00 hod.

- TANEČNÁ ZÁBAVA do  tanca bude hrať  hudobná skupina DIAMONT

   (Vstupné  2,00 €)

Pripravená je pre Vás tombola, ktorú si môžete v hodnote 0,50 € zakúpiť počas tanečnej zábavy.

V nedeľu 20.8.2017

o 8.30 hod. sa uskutočnia v modlitebni na obecnom úrade

- Evanjelické služby božie              

O 10.00 hod. Vás Rímskokatolícka farnosť v Starej Haliči pozýva ku krížu na cintoríne v Lupoči, kde sa o 10.00 hodine uskutoční slávnostná svätá omša pri príležitosti spomienky na Svätého Štefana Uhorského.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár