•  
  •  

Z prírody

Klimatické pomery

 06.03.2012

Zrážky - ročný úhrn zrážok dosahuje priemerne 650 mm. Dážď prináša západný a juhozápadný vietor. V zime býva priemerne 50 - 70 cm snehu.
     Teplota ovzdušia - teplá klimatická oblasť s chladnou zimou. Priemerné januárové teploty -3oC až -4oC, júlové +18,5oC až 20,1oC. Najvyššia nameraná teploty bola v r. 1957 vyše 40oC a najnižšia -38oC vo februári 1929.
      Pôda - okolie Lupoče má hnedé lesné a illimerizované pôdy, ktoré sú najrozšírenejším pôdnym typom v regióne. Vyskytujú sa prevažne v mierne teplých a vlhkých oblastiach na svahovitom teréne. Ich pôdotvorným substrátom bývajú premiestnené zvetraniny neutrálnych až zásaditých hornín. Úrodnosť im znižuje slabší obeh látok, nedostatok výživných látok (biogénnych prvkov), znížená hĺbka pôdneho profilu a často intenzívna erózia, preto sa musia dostatočne vápniť a hnojiť maštaľným hnojom. Illimerizované pôdy sa vyskytujú v nadmorských výškach 300 až 600m n/m v mierne vlhkom a teplom podnebí. Ich substrátom bývajú prevažne spraše obsahujúce mnoho ílovitých minerálov, prípadne aj svahoviny. Úrodnosť je pomerne vysoká a udržiava sa vhodným hnojením a vápnením, ktoré zvyšuje kvalitu humusu, preto obec patrí do zemiakarskej výrobnej oblasti.
     Celková rozloha lupočského chotára je 934 ha, z toho poľnohospodárska plocha predstavuje 431 ha, z toho je 204 ha ornej pôdy, 13 ha záhrad a 471 ha lesnej plochy.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár