•  
  •  

Z prírody

Rastlinstvo

 06.03.2012

Fytogeograficky patrí oblasť Lučeneckej kotliny do teplomilnej - panónskej flóry (Pannonicum, cca do výšky 500m n/m) a delíme ju na dve podoblasti - podoblasť matranskej flóry (Matricum) a podoblasť vlastnej panónskej flóry (Eupannonicum). Západná časť chotára obce je na úbočiach zalesnená dubovými a bukovými lesmi.
      Dubiny: dub plstnatý, dub zimný, dub cerový; bučiny: buk lesný, javor horský, brest horský, niekde smrek, hrab, breza, jarabiny, brekyňa obyčajná, javor poľný, lipa veľkolistá i malolistá, jaseň, klen, osika, rakyta.
      Cesta z Haliče smerom na Lupoč prechádza cez agátový les, od križovatky smerom k obci je orechová alej. V obci rastú ihličnaté stromy (borovice, smreky, jedle, tuje). Z ovocných stromov: orechy, hrušky, slivky, čerešne, jablone. Po pastvách sú štepené hrušky tzv. lupočianky (ktoré dobre rodia), ďalej divo rastúce čerešne a jablone.
      Z krovín: drieň, višňa mahalebka, dráč obyčajný, kalina siripútka. V bukových lesoch napr. zemolez čierny, lykovec jedovatý, egreš, vtáčí zob. V chotári rastú maliny, jahody, černice, lieskové orechy; hory sú bohaté na huby, rôzne hríby, dubáky, suchohríby, kuriatka, masliaky.
      V záhradkách voľakedy nesadili a nesiali nič, pásli sa tu husi a rástol tu len bolehlav, zeleninu siali na poliach. V súčasnosti sú predzáhradky vzorne upravené s kvetinovými záhonmi. Hlavnými plodinami tu boli: pšenica, žito, jarec a ovos, červená ďatelina, bôľhoj, zemiaky.
      Pozdĺž jarkov cesty Halič - Polichno, pri križovatke na Lupoč rastie jedovatá jesienka obyčajná.
      Rastliny vyskytujúce sa v chotári obce Lupoč (výber): cesnak sivkastý poddruh horský, tarica horská, zemežlč, chondrila juncea, kostrava rôznolistá, kručina farbiarska, kukučka vencová, mednička sedmohradská, hruška obyčajná (polnička), sladič obyčajný, blšník obyčajný, baza chabzda, bar sivý, hrdobarka obyčajná, ďatelina červená, tunica prerastená, vika hrachovitá, pálka širokolistá,...
      Horáreň s pôvodným názvom "Florín" sa nachádzala na severozápadnej strane obce (pôvodne Forgáchovo) s veľkou ovocnou záhradou 20 uhorských jutár. Pôvodne bola drevená, ale postupne pri striedaní horárov - lesníkov sa postavila nová, murovaná. Prvý horár - lesník bol Pál Jágri, po ňom Andráš Králik, ktorí sú pochovaní na miestnom cintoríne. Po nich bol Jozef Srnec, Ján Horňan, Karol Barca, František Bystriansky a ďalší. Vyše horárne pri potoku sa nachádza studnička "Hoštovská".

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár