•  
  •  

Z prírody

Živočístvo

 06.03.2012

Zoogeograficky patrí obec vačšinou do stepnej zóny smerom na sever do lesnej zóny.
      Z bezstavovcov tu žijú početné mäkkýše - slimáky, no najbohatšie sú zastúpené článkonožce. V potokoch sú raky. Hmyz: mravce, čmeliaky, chrústy a i. Chrobáky: bystrušky, húseničiar, roháč a i. Motýle: Manolia jurtian, Vyaninis semiriargus, Meleagaria daphnis, ďalej rôzne modráčiky, rozchodníky, ohniváčky, mlynáriky, vidlochvosty, včely. Ryby sa vyskytujú len sporadicky. Obojživelníky: salamandra škvrnitá, ropucha obyčajná, rosnička zelená, skokan hnedý, skokan zelený. Plazy: jašterica obyčajná, jašterica zelená, jašterica múrová, užovka obyčajná, užovka stromová; staršia literatúra uvádza v okolí Haliče aj vretenicu obyčajnú - jedovatého hada. V súčasnosti, snáď okrem južnej strany Haličského hradného vrchu sa tu už nevyskytuje.
      Vtáky: najviac sa tu vyskytujú bažanty - bažant obyčajný, bocian biely, jastrab veľký, jastrab krahulec, jarabica poľná, hrdlička poľná, kukučka obyčajná, ďateľ veľký, lastovička obyčajná, vrana obyčajná, straka obyčajná, sýkorka veľká, drozd čierny, škorec obyčajný, vrabec domový, vrabec poľný, stehlík obyčajný, kaňa sivá, myšiak hôrny, krahulec obyčajný, holub hrivnák, strnádka obyčajná, havran čierny, prepelica poľná, výrik obyčajný, sova obyčajná. Bocian čierny má hniezdne lokality v Lučeneckej kotline v obciach Lupoč, Jelšovec a Ľuboreč.
      Cicavce: jež obyčajný, krt obyčajný, piskor obyčajný, syseľ obyčajný, myš domová, potkan obyčajný, zajac poľný, veverica obyčajná, mačka divá. Z lovnej zveriny - srnčia, jelenia a diviačia. Z netopierov - Večernica malá, priamo vo zvonici je netopier veľký. V zime vybieha z lesov: kuna lesná, tchor, líška, lasica a i. V poslednom období sa tu objavuje samotár medveď hnedý v oblasti Zverín. Domáce zvieratá: kravy, kone, ovce, kozy, ošípané, husi, kačice, sliepky, morky, holuby, psi, mačky.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár