•  
  •  

Kultúra a šport

Pri TJ Družba Lupoč-Praha bol v roku 1974 založený stolnotenisový oddiel a družstvo bolo zaradené do majstrovstiev okresu II. triedy.  V ďalších  rokoch hralo v I. triede. Družstvo ukončilo svoju činnosť v ročníku 1995/96 a celkom odohralo 21 súťažných ročníkov. Zakladajúcimi členmi oddielu boli: Pavel Bohuš, tréner a hráč, Ján Svorad a Milan Čeman. V sále kultúrneho strediska sa niekoľko rokov učili hrať aj deti a zúčastňovali sa turnajov organizovaných v okrese. Okresný výbor ČSTV zorganizoval turnaj hráčov, ktorí sa umiestnili v ročníku 1990-91 do 10. miesta. Na tomto turnaji TOP 10 sa zúčastnil Pavel Bohuš a umiestnil sa na peknom 7. mieste a priniesol si aj pohár.

TJ Družba Lupoč-Praha zorganizoval na počesť Československej spartakiády 1980 diaľkovú cykloturistickú jazdu Praha pri Lučenci - Praha hlavné mesto. Cyklisti mali zraz v Lupoči popoludní a potom sa presunuli do Prahy, odkiaľ bol štart, po prestrihnutí pásky Jánom Karmanom z Prahy a Viliamom Kajbom, predsedom TJ. Kapitánom bol Milan Marcík, ktorý spolu so svojim bratom Dušanom viedli cyklistov po celej trati od 26. júna do 28. júna 1980 v počte 20, až do Prahy. 

Pred vznikom ČSR dedinská mládež organizovala len ľudové hry. Po vzniku ČSR zásluhou učiteľa Cyrila Bodického, žiaci hrávali loptové hry. Prvé futbalové zápasy sa konali živelne na lúke od 30. rokov 20. storočia. 9.4.1971 sa konal futbalový zápas Slávia Praha (I. liga) - Družstevník Lupoč-Praha. Slávnostný výkop urobila speváčka Hana Zagorová. V tomto období bol v obci založený aj šachový oddiel. Futbalisti sa prebojovali v rámci okresu do II. triedy. Predsedom TJ bol Viliam Kajba. TJ vlastnila autobus a klubový dom.  Z futbalistov tohto obdobia treba spomenút: Pavel Koporec, Ján Svorad, Stanislav Spišiak a i. V súťažnom roku 1981-82 žiaci z Lupoč-Praha hrali v okresnej súťaži skupina A.

V tomto období bol v obci  aj stolnotenisový oddiel, hral v okresnej súťaži, hrajúcim trénerom bol Pavel Bohuš, hráči: Ján Svorad, Milan Čeman, a neskôr Pavel Koporec ml., Richard Kanát, Maroš Kanát, Milan Kocúr ml..

Oddiel kulturistiky: tréner Marcel Koporec.

Šachové družstvo dosiahlo pekné úspechy v okresnej a krajskej súťaži. Šachisti: Štefan Koza, Pavel Koporec st., Milan Kanát, Štefan Nosáľ, Stanislav Spišiak, Pavel Bohuš a iní.

Týždeň v bratislavskom hoteli

 06.03.2013

                V novembri 1970 prišli najprv do obce Praha (s jednou vežou), potom do obce Lupoč, pracovníci Slovenskej televízie – páni: Palečka a Plocek. Zaujímali sa o šport, kultúru atď. v našich dvoch obciach. Keďže v malej Prahe organizovaný šport nikdy nebol a ani divadlo v tom čase nenacvičovali, čo už v našej obci v tom čase všetko bolo na slušnej úrovni, bolo jasné, že malú Prahu v stretnutí Praha – Praha budeme zastupovať my, Lupočania.

                Predseda MNV Lupoč, p. Juraj Aláč na žiadosť pracovníkov Slovenskej televízie p. Palečku a Plocka dal pozvať na MNV v Lupoči p. Štefana Kozu za športovú organizáciu v obci a p. Tibora Končoša, učiteľa, ktorý nacvičoval divadelnú hru Klbko. P. Palečka navrhol, aby za športovú organizáciu išiel kapitán mužstva Štefan Koza a najmladší hráč Ján Svorad s tým, že budeme v Slovenskej televízii hrať stolový futbal a v televíznej debate dáme po jednej otázke hráčom Slávie Praha p. Jánovi Marešovi a Františkovi Veselému. Okrem toho Tibora Končoša, nacvičovateľa divadelnej hry Klbko, požiadal p. Palečka, aby predviedol v Slovenskej televízii  krátku ukážku zo spomínanej hry s hlavnými postavami, ktoré stvárňovali: Karol Červenák a Anna Čemanová (Frečková). Ďalšou Lupočankou, ktorá išla na spomínané stretnutie do Bratislavy, bola predsedníčka SZM v Lupoči p. Ľubica Komárová (Štefčinová).

                Z malej Prahy išli s nami na spomínané stretnutie do Slovenskej televízie v Bratislave: Ján Matúš, predseda MNV Praha; Juraj Ďurica, Ondrej Šofár, Pavol Gavka, Anna Hámorníková a Viera Hámorníková. Týždeň sme boli ubytovaní v bratislavskom hoteli Carlton, kde sme sa stretli s hráčmi Slavie Praha kapitánom Jánom Marešom a Františkom Veselým, spevákmi Hanou Zagorovou a Jaromírom Majerom a mladým kuchárom z pražského hotela. Politický dozor OV KSS Lučenec mala p. Bódyová. Ústrednou postavou vzbudzujúcou najväčší obdiv bol spisovateľ, národný umelec, Vojtech Cách. Najluxusnejšiu izbu – apartmán, dostali Karol Červenák a Ján Svorad a najhoršiu, najnevhodnejšiu, spisovateľ Vojtech Cách – čo bolo najväčším faux-pass , akého sa vedenie slávneho hotela Carlton dopustilo. P. Cách prišiel trochu pozdejšie, tak mu napochytre urobili izbu na štvrtom poschodí, ktoré bolo v rozsiahlej oprave – funkčné boli len spodné tri poschodia. Slávnemu spisovateľovi akoby na prvý pohľad ubytovanie nevadilo, ale...

                V najluxusnejšej izbe sme sa každý večer všetci schádzali. Najprv sme sa však poskladali na pár fľašiek vína Lányka, ktoré bolo doporučované a priam vynucované futbalistami Slávie. Spomínané  vínko však kategoricky odmietala ústredná postava každého večerného sedenia, majstro Cách – tak ho začali oslovovať futbalisti Slávie a postupne aj všetci ostatní. Občerstvením majstra Cácha  bola každý večer slivovica z Lupoče a malej Prahy. Najzábavnejším rozprávačom a zabávačom bol každý večer samozrejme majstro Cách. Z debatného klubu sa každý večer o 22.hod. ospravedlňovali speváci Hana Zagorová a Majer, vtedy im totiž prišiel pošepnúť čašník, v ktorých reštauráciách v Bratislave by ich radi privítali, tak si chodili každý večer privyrábať. Odprevadiť majstra Cácha každý večer o jednej po polnoci mal za úlohu p. Koza. Boli sme už ako jedna rodina, keď prišla otrasná správa ako hrom z jasného neba – anonymný dopis z obce Lupoč do Slovenskej televízie. Písalo sa v ňom, že prečo beriete do televízie ľudí ako učiteľ Končoš, ktorý pri straníckych previerkach v dedine nebol preverený, je pravicový oportunista atď. Toto mu prišla oznámiť pracovníčka Slovenskej televízie a tiež mu povedala, že v televíznom programe nebude vystupovať, ale požiadala ho, aby zostal do konca pobytu v hoteli a bude mať hradený aj honorár, nebude mu krátený a budú ho evidovať a platiť ako výchovný dozor. Takto totiž vyzerala normalizácia v praxi. Písal sa rok 1971. Výsledkom týždňového pobytu v Bratislave bola dohoda so Sláviou Praha ohľadne futbalového stretnutia na ihrisku v Lupoči, ktorú dojednala Slovenská televízia. Termín stretnutia oznámilo vedenie futbalového oddielu Slávie Praha futbalovému oddielu Družstevníka Lupoč dodatočne. Ďalej Slovenská televízia navrhla, že v letných mesiacoch r. 1971 sa uskutoční autobusový zájazd, na ktorý dostanú pozvánku všetci účastníci stretnutia v Bratislave. Na záver týždenného pobytu v hoteli Carltnom nám daroval spisovateľ, národný umelec, Vojtech Cách svoju najnovšiu knihu s venovaním – Na druhej strane plotu.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár