rsshttps://www.lupoc.sk/Thu, 26 May 2022 17:18:46 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[MESTÁ A OBCE V ŠTRAJKOVEJ POHOTOVOSTI]]>https://www.lupoc.sk//--23-316-mesta-a-obce-v-strajkovej-pohotovostiThu, 19 May 2022 12:17:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-316-mesta-a-obce-v-strajkovej-pohotovosti<![CDATA[ZÁMER odpredať pozemok podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad osobitného zreteľa ]]>https://www.lupoc.sk//--23-315-zamer-odpredat-pozemok-podla-9a-ods-8-pism-e-zakona-snr-c-1381991-zb-o-majetku-obci-v-znp-ako-pripad-osobitneho-zretela-Thu, 19 May 2022 11:56:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-315-zamer-odpredat-pozemok-podla-9a-ods-8-pism-e-zakona-snr-c-1381991-zb-o-majetku-obci-v-znp-ako-pripad-osobitneho-zretela-<![CDATA[Žiadosť o zmenu druhu pozemku - oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou]]>https://www.lupoc.sk//--23-314-ziadost-o-zmenu-druhu-pozemku---oznamenie-o-zacati-konania-verejnou-vyhlaskouThu, 19 May 2022 09:44:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-314-ziadost-o-zmenu-druhu-pozemku---oznamenie-o-zacati-konania-verejnou-vyhlaskou<![CDATA["Program rozvoja obce Halič na roky 2021 - 2027" - oznámenie o strategickom dokumente]]>https://www.lupoc.sk//--23-313-program-rozvoja-obce-halic-na-roky-2021---2027---oznamenie-o-strategickom-dokumenteFri, 13 May 2022 09:19:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-313-program-rozvoja-obce-halic-na-roky-2021---2027---oznamenie-o-strategickom-dokumente<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 18.05.2022]]>https://www.lupoc.sk//--23-312-pozvanka-na-zasadnutie-oz-dna-18052022Wed, 11 May 2022 07:51:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-312-pozvanka-na-zasadnutie-oz-dna-18052022<![CDATA[Zaburinenie pozemkov-upozornenie]]>https://www.lupoc.sk//--23-311-zaburinenie-pozemkov-upozornenieMon, 09 May 2022 10:08:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-311-zaburinenie-pozemkov-upozornenie<![CDATA[VEREJNÁ VYHLÁŠKA-Oznámenie prerokovanie návrhu "Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj - Zmeny a doplnky č. 5/2020"]]>https://www.lupoc.sk//--23-310-verejna-vyhlaska-oznamenie-prerokovanie-navrhu-zemny-plan-velkeho-uzemneho-celku-banskobystricky-kraj---zmeny-a-doplnky-c-52020Wed, 04 May 2022 13:15:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-310-verejna-vyhlaska-oznamenie-prerokovanie-navrhu-zemny-plan-velkeho-uzemneho-celku-banskobystricky-kraj---zmeny-a-doplnky-c-52020<![CDATA[Komunitný plán sociálnych služieb obce Lupoč na roky 2022-2030]]>https://www.lupoc.sk//--23-309-komunitny-plan-socialnych-sluzieb-obce-lupoc-na-roky-2022-2030Wed, 04 May 2022 09:49:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-309-komunitny-plan-socialnych-sluzieb-obce-lupoc-na-roky-2022-2030<![CDATA[ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY V HALIČI]]>https://www.lupoc.sk//--23-308-zapis-do-materskej-skoly-v-haliciMon, 25 Apr 2022 14:49:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-308-zapis-do-materskej-skoly-v-halici<![CDATA[Vyhlášky UVZ č. 32/2022 a č.33/2022]]>https://www.lupoc.sk//--23-307-vyhlasky-uvz-c-322022-a-c332022Thu, 21 Apr 2022 11:15:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-307-vyhlasky-uvz-c-322022-a-c332022<![CDATA[Aj Vy sa môžete podieľať na rozvoji svojho okresu ako člen Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Lučenec]]>https://www.lupoc.sk//--23-305-aj-vy-sa-mozete-podielat-na-rozvoji-svojho-okresu-ako-clen-riadiaceho-vyboru-najmenej-rozvinuteho-okresu-lucenecWed, 30 Mar 2022 12:53:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-305-aj-vy-sa-mozete-podielat-na-rozvoji-svojho-okresu-ako-clen-riadiaceho-vyboru-najmenej-rozvinuteho-okresu-lucenec<![CDATA[Zápis žiakov do 1. ročníka ZŚ s MŠ Hany Ponickej v Haliči]]>https://www.lupoc.sk//--23-303-zapis-ziakov-do-1-rocnika-z-s-ms-hany-ponickej-v-haliciMon, 14 Mar 2022 12:09:00 +0100https://www.lupoc.sk//--23-303-zapis-ziakov-do-1-rocnika-z-s-ms-hany-ponickej-v-halici<![CDATA[ROZHODNUTIA O VÝRUBE]]>https://www.lupoc.sk//--23-302-rozhodnutia-o-vyrubeWed, 02 Mar 2022 07:35:00 +0100https://www.lupoc.sk//--23-302-rozhodnutia-o-vyrube<![CDATA[ÚDAJE O KOMUNÁLNOM ODPADE Z OBCE ZA ROK 2021]]>https://www.lupoc.sk//--23-299-daje-o-komunalnom-odpade-z-obce-za-rok-2021Mon, 14 Feb 2022 07:47:00 +0100https://www.lupoc.sk//--23-299-daje-o-komunalnom-odpade-z-obce-za-rok-2021<![CDATA[HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU A TRIEDENÉHO ODPADU V OBCI LUPOČ NA ROK 2022]]>https://www.lupoc.sk//--23-296-harmonogram-vyvozu-komunalneho-odpadu-a-triedeneho-odpadu-v-obci-lupoc-na-rok-2022Wed, 29 Dec 2021 07:19:00 +0100https://www.lupoc.sk//--23-296-harmonogram-vyvozu-komunalneho-odpadu-a-triedeneho-odpadu-v-obci-lupoc-na-rok-2022<![CDATA[Ste pripravený na vykurovaciu sezónu]]>https://www.lupoc.sk//--23-293-ste-pripraveny-na-vykurovaciu-sezonuFri, 26 Nov 2021 10:50:00 +0100https://www.lupoc.sk//--23-293-ste-pripraveny-na-vykurovaciu-sezonu<![CDATA[Zber použitých batérií]]>https://www.lupoc.sk//--23-284-zber-pouzitych-bateriiMon, 20 Sep 2021 12:55:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-284-zber-pouzitych-baterii<![CDATA[Obec Lupoč ďakuje pri organizovaní Lupočskej hostiny 2021]]>https://www.lupoc.sk//--23-283-obec-lupoc-dakuje-pri-organizovani-lupocskej-hostiny-2021Tue, 24 Aug 2021 12:36:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-283-obec-lupoc-dakuje-pri-organizovani-lupocskej-hostiny-2021<![CDATA[Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia]]>https://www.lupoc.sk//--23-282-co-ma-kazdy-vediet-v-pripade-ohrozeniaTue, 24 Aug 2021 11:40:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-282-co-ma-kazdy-vediet-v-pripade-ohrozenia<![CDATA[Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 17.09.2021]]>https://www.lupoc.sk//--23-281-oznamenie-o-preruseni-distribucie-elektriny-dna-17092021Tue, 24 Aug 2021 08:53:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-281-oznamenie-o-preruseni-distribucie-elektriny-dna-17092021<![CDATA["Územný plán Banskobystrického samosprávneho kraja, Zmeny a doplnky č. 5/2020]]>https://www.lupoc.sk//--23-280-zemny-plan-banskobystrickeho-samospravneho-kraja-zmeny-a-doplnky-c-52020Mon, 16 Aug 2021 08:25:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-280-zemny-plan-banskobystrickeho-samospravneho-kraja-zmeny-a-doplnky-c-52020<![CDATA[Africký mor ošípaných - výzva občanom]]>https://www.lupoc.sk//--23-274-africky-mor-osipanych---vyzva-obcanomThu, 01 Jul 2021 09:32:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-274-africky-mor-osipanych---vyzva-obcanom<![CDATA[Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov]]>https://www.lupoc.sk//--23-273-africky-mor-osipanych-amo-u-domacich-osipanych-a-diviakovThu, 01 Jul 2021 08:52:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-273-africky-mor-osipanych-amo-u-domacich-osipanych-a-diviakov<![CDATA[Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 21.06.2021 od 10:00 h]]>https://www.lupoc.sk//--23-272-vyhlasenie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru-od-21062021-od-1000-hMon, 21 Jun 2021 11:54:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-272-vyhlasenie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru-od-21062021-od-1000-h<![CDATA[Oznámenie o strategickom dokumente-PHSR BBSK na roky 2022-2030]]>https://www.lupoc.sk//--23-268-oznamenie-o-strategickom-dokumente-phsr-bbsk-na-roky-2022-2030Thu, 20 May 2021 11:16:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-268-oznamenie-o-strategickom-dokumente-phsr-bbsk-na-roky-2022-2030<![CDATA[PONUKA NA ODPREDAJ PODIELOV-LESNÁ SPOLOČNOSŤ, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO LUPOČ]]>https://www.lupoc.sk//--23-266-ponuka-na-odpredaj-podielov-lesna-spolocnost-pozemkove-spolocenstvo-lupocThu, 20 May 2021 10:12:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-266-ponuka-na-odpredaj-podielov-lesna-spolocnost-pozemkove-spolocenstvo-lupoc<![CDATA[POMOC PRE OBETE TRESTNÝCH ČINOV]]>https://www.lupoc.sk//--23-265-pomoc-pre-obete-trestnych-cinovWed, 19 May 2021 14:27:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-265-pomoc-pre-obete-trestnych-cinov<![CDATA[Vyhlášky UVZ platné od 10.05.2021]]>https://www.lupoc.sk//--23-262-vyhlasky-uvz-platne-od-10052021Mon, 10 May 2021 07:09:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-262-vyhlasky-uvz-platne-od-10052021<![CDATA[Uznesenie vlády SR č. 260 zo dňa 14.05.2021-Ukončenie núdzového stavu]]>https://www.lupoc.sk//--23-259-uznesenie-vlady-sr-c-260-zo-dna-14052021-ukoncenie-nudzoveho-stavuThu, 29 Apr 2021 11:25:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-259-uznesenie-vlady-sr-c-260-zo-dna-14052021-ukoncenie-nudzoveho-stavu<![CDATA[Opakované predĺženie núdzového stavu]]>https://www.lupoc.sk//--23-257-opakovane-predlzenie-nudzoveho-stavuTue, 27 Apr 2021 13:50:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-257-opakovane-predlzenie-nudzoveho-stavu<![CDATA[List - SK Slavia Praha]]>https://www.lupoc.sk//--23-255-list---sk-slavia-prahaTue, 20 Apr 2021 10:57:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-255-list---sk-slavia-praha<![CDATA[POĎAKOVANIE OBCE LUPOČ-BRIGÁDA 17.04.2021]]>https://www.lupoc.sk//--23-254-podakovanie-obce-lupoc-brigada-17042021Mon, 19 Apr 2021 09:18:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-254-podakovanie-obce-lupoc-brigada-17042021<![CDATA[POĎAKOVANIE OBCE LUPOČ]]>https://www.lupoc.sk//--23-249-podakovanie-obce-lupocMon, 22 Mar 2021 09:32:00 +0100https://www.lupoc.sk//--23-249-podakovanie-obce-lupoc<![CDATA[Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov]]>https://www.lupoc.sk//--23-247-vyzva-pre-vlastnikov-lesnych-pozemkovMon, 15 Mar 2021 07:58:00 +0100https://www.lupoc.sk//--23-247-vyzva-pre-vlastnikov-lesnych-pozemkov<![CDATA[UZNESENIE VLÁDY SR č. 123 z 28. februára 2021]]>https://www.lupoc.sk//--23-246-uznesenie-vlady-sr-c-123-z-28-februara-2021Tue, 02 Mar 2021 08:08:00 +0100https://www.lupoc.sk//--23-246-uznesenie-vlady-sr-c-123-z-28-februara-2021<![CDATA[Uznesenie vlády č. 77 z 05.02.2021 o predĺžení núdzového stavu]]>https://www.lupoc.sk//--23-240-uznesenie-vlady-c-77-z-05022021-o-predlzeni-nudzoveho-stavuMon, 08 Feb 2021 07:47:00 +0100https://www.lupoc.sk//--23-240-uznesenie-vlady-c-77-z-05022021-o-predlzeni-nudzoveho-stavu<![CDATA[INFORMÁCIA O ÚROVNI VYTRIEDENIA KO ZA ROK 2020]]>https://www.lupoc.sk//--23-239-informacia-o-rovni-vytriedenia-ko-za-rok-2020Wed, 03 Feb 2021 10:04:00 +0100https://www.lupoc.sk//--23-239-informacia-o-rovni-vytriedenia-ko-za-rok-2020<![CDATA[WIFI pre Teba - Obec Lupoč]]>https://www.lupoc.sk//--23-237-wifi-pre-teba---obec-lupocTue, 26 Jan 2021 10:12:00 +0100https://www.lupoc.sk//--23-237-wifi-pre-teba---obec-lupoc<![CDATA[UZNESENIE VLÁDY SR č. 808 z 31.decembra 2020 a VYHLÁŠKA RÚVZ]]>https://www.lupoc.sk//--23-234-uznesenie-vlady-sr-c-808-z-31decembra-2020-a-vyhlaska-rvzMon, 04 Jan 2021 08:12:00 +0100https://www.lupoc.sk//--23-234-uznesenie-vlady-sr-c-808-z-31decembra-2020-a-vyhlaska-rvz<![CDATA[Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov, SSD spustila nové online služby]]>https://www.lupoc.sk//--23-232-elektricka-pripojka-sa-uz-da-vybavit-rychlejsie-a-bez-papierov-ssd-spustila-nove-online-sluzbyFri, 18 Dec 2020 08:18:00 +0100https://www.lupoc.sk//--23-232-elektricka-pripojka-sa-uz-da-vybavit-rychlejsie-a-bez-papierov-ssd-spustila-nove-online-sluzby<![CDATA[VÝBEROVÉ KONANIE - POZÍCIA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE LUPOČ]]>https://www.lupoc.sk//--23-231-vyberove-konanie---pozicia-hlavneho-kontrolora-obce-lupocThu, 17 Dec 2020 11:46:00 +0100https://www.lupoc.sk//--23-231-vyberove-konanie---pozicia-hlavneho-kontrolora-obce-lupoc<![CDATA[UZNESENIE VLÁDY SR č. 804 zo 16.decembra 2020]]>https://www.lupoc.sk//--23-229-uznesenie-vlady-sr-c-804-zo-16decembra-2020Thu, 17 Dec 2020 11:29:00 +0100https://www.lupoc.sk//--23-229-uznesenie-vlady-sr-c-804-zo-16decembra-2020<![CDATA[Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného odpadu na rok 2021]]>https://www.lupoc.sk//--23-226-harmonogram-vyvozu-komunalneho-odpadu-a-triedeneho-odpadu-na-rok-2021Mon, 30 Nov 2020 10:51:00 +0100https://www.lupoc.sk//--23-226-harmonogram-vyvozu-komunalneho-odpadu-a-triedeneho-odpadu-na-rok-2021<![CDATA[Uznesenie vlády SR z 11.novembra 2020-predĺženie núdzového stavu]]>https://www.lupoc.sk//--23-221-uznesenie-vlady-sr-z-11novembra-2020-predlzenie-nudzoveho-stavuThu, 12 Nov 2020 07:19:00 +0100https://www.lupoc.sk//--23-221-uznesenie-vlady-sr-z-11novembra-2020-predlzenie-nudzoveho-stavu<![CDATA[NOVÉ OPATRENIA V RÁMCI NÚDZOVÉHO STAVU OD 02.11.2020]]>https://www.lupoc.sk//--23-219-nove-opatrenia-v-ramci-ndzoveho-stavu-od-02112020Mon, 02 Nov 2020 14:05:00 +0100https://www.lupoc.sk//--23-219-nove-opatrenia-v-ramci-ndzoveho-stavu-od-02112020<![CDATA[Zmena cestovného poriadku prímestskej linky č. 606423 od 1.11.2020]]>https://www.lupoc.sk//--23-218-zmena-cestovneho-poriadku-primestskej-linky-c-606423-od-1112020Mon, 02 Nov 2020 13:33:00 +0100https://www.lupoc.sk//--23-218-zmena-cestovneho-poriadku-primestskej-linky-c-606423-od-1112020<![CDATA[OZNAM K TESTOVANIU NA COVID-19]]>https://www.lupoc.sk//--23-217-oznam-k-testovaniu-na-covid-19Wed, 28 Oct 2020 12:41:00 +0100https://www.lupoc.sk//--23-217-oznam-k-testovaniu-na-covid-19<![CDATA[OZNÁMENIE O DORUČENÍ OZNÁMENIA O ULOŽENÍ ZÁSIELKY-Jozef Stronga]]>https://www.lupoc.sk//--23-216-oznamenie-o-doruceni-oznamenia-o-ulozeni-zasielky-jozef-strongaThu, 22 Oct 2020 09:15:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-216-oznamenie-o-doruceni-oznamenia-o-ulozeni-zasielky-jozef-stronga<![CDATA[Pre uľahčenie registrácie hospodárskych zvierat - vzory tlačív]]>https://www.lupoc.sk//--23-215-pre-ulahcenie-registracie-hospodarskych-zvierat---vzory-tlacivWed, 21 Oct 2020 09:48:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-215-pre-ulahcenie-registracie-hospodarskych-zvierat---vzory-tlaciv<![CDATA[OPATRENIA ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR účinné od 15.10.2020]]>https://www.lupoc.sk//--23-214-opatrenia-radu-verejneho-zdravotnictva-sr-ucinne-od-15102020Fri, 16 Oct 2020 07:55:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-214-opatrenia-radu-verejneho-zdravotnictva-sr-ucinne-od-15102020<![CDATA[COVID-19: Opatrenia Ústredného krízového štábu SR platné od 15.10.2020]]>https://www.lupoc.sk//--23-213-covid-19-opatrenia-stredneho-krizoveho-stabu-sr-platne-od-15102020Wed, 14 Oct 2020 08:44:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-213-covid-19-opatrenia-stredneho-krizoveho-stabu-sr-platne-od-15102020<![CDATA[VYKUROVACIE OBDOBIE-USMERNENIE]]>https://www.lupoc.sk//--23-212-vykurovacie-obdobie-usmernenieTue, 13 Oct 2020 08:00:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-212-vykurovacie-obdobie-usmernenie<![CDATA[UPOZORNENIA-AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH]]>https://www.lupoc.sk//--23-211-upozornenia-africky-mor-osipanychTue, 13 Oct 2020 07:51:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-211-upozornenia-africky-mor-osipanych<![CDATA[Opatrenia ÚVZ SR platné od 1.10.2020]]>https://www.lupoc.sk//--23-210-opatrenia-vz-sr-platne-od-1102020Thu, 01 Oct 2020 08:00:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-210-opatrenia-vz-sr-platne-od-1102020<![CDATA[UZNESENIE VLÁDY SR č. 587-vyhlásenie núdzového stavu]]>https://www.lupoc.sk//--23-209-uznesenie-vlady-sr-c-587-vyhlasenie-nudzoveho-stavuThu, 01 Oct 2020 07:17:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-209-uznesenie-vlady-sr-c-587-vyhlasenie-nudzoveho-stavu<![CDATA[Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR účinné od 17.09.2020]]>https://www.lupoc.sk//--23-207-opatrenia-radu-verejneho-zdravotnictva-sr-ucinne-od-17092020Mon, 21 Sep 2020 07:24:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-207-opatrenia-radu-verejneho-zdravotnictva-sr-ucinne-od-17092020<![CDATA[Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR účinné od 01.09.2020]]>https://www.lupoc.sk//--23-206-opatrenia-radu-verejneho-zdravotnictva-sr-ucinne-od-01092020Thu, 03 Sep 2020 10:49:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-206-opatrenia-radu-verejneho-zdravotnictva-sr-ucinne-od-01092020<![CDATA[Príprava na CO 2020]]>https://www.lupoc.sk//--23-205-priprava-na-co-2020Tue, 25 Aug 2020 09:20:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-205-priprava-na-co-2020<![CDATA[SEPARÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV]]>https://www.lupoc.sk//--23-200-separacia-pouzitych-baterii-a-akumulatorovThu, 20 Aug 2020 10:40:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-200-separacia-pouzitych-baterii-a-akumulatorov<![CDATA[ZMLUVA O POZEMKOVOM SPOLOČENSTVE]]>https://www.lupoc.sk//--23-196-zmluva-o-pozemkovom-spolocenstveMon, 13 Jul 2020 07:55:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-196-zmluva-o-pozemkovom-spolocenstve<![CDATA[SÚHRNNÉ SPRÁVY - VEREJNÉ OBSTARÁVANIE]]>https://www.lupoc.sk//--23-195-shrnne-spravy---verejne-obstaravanieTue, 07 Jul 2020 10:58:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-195-shrnne-spravy---verejne-obstaravanie