rsshttps://www.lupoc.sk/Sat, 19 Sep 2020 15:00:08 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR účinné od 01.09.2020]]>https://www.lupoc.sk//--23-206-opatrenia-radu-verejneho-zdravotnictva-sr-ucinne-od-01092020Thu, 03 Sep 2020 10:49:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-206-opatrenia-radu-verejneho-zdravotnictva-sr-ucinne-od-01092020<![CDATA[Príprava na CO 2020]]>https://www.lupoc.sk//--23-205-priprava-na-co-2020Tue, 25 Aug 2020 09:20:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-205-priprava-na-co-2020<![CDATA[SEPARÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV]]>https://www.lupoc.sk//--23-200-separacia-pouzitych-baterii-a-akumulatorovThu, 20 Aug 2020 10:40:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-200-separacia-pouzitych-baterii-a-akumulatorov<![CDATA[ZMLUVA O POZEMKOVOM SPOLOČENSTVE]]>https://www.lupoc.sk//--23-196-zmluva-o-pozemkovom-spolocenstveMon, 13 Jul 2020 07:55:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-196-zmluva-o-pozemkovom-spolocenstve<![CDATA[SÚHRNNÉ SPRÁVY - VEREJNÉ OBSTARÁVANIE]]>https://www.lupoc.sk//--23-195-shrnne-spravy---verejne-obstaravanieTue, 07 Jul 2020 10:58:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-195-shrnne-spravy---verejne-obstaravanie<![CDATA[VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti]]>https://www.lupoc.sk//--23-194-verejna-vyhlaska-o-oznameni-miesta-ulozenia-pisomnostiMon, 06 Jul 2020 09:16:00 +0200https://www.lupoc.sk//--23-194-verejna-vyhlaska-o-oznameni-miesta-ulozenia-pisomnosti