•  
  •  

Zmluvy 2018


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Distribúcia elektriny-zvonica Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
§ 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v HN Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec
0.00 €
Udelenie súhlasu-licencie Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
Udelenie súhlasu-licencie Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský
25.20 €
udelenie súhlasu - licencie Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský
14.40 €
Poskytnutie finanč.príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec
0.00 €
Pripojenie nového odberného elektrického zariadenia Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Stredoslovenská distribučná, a.s.
216.61 €
Hrať počas trvania tanečnej zábavy Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Jozef Kminiak
400.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2018 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
900.00 €
Poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Montáž elektroinštalácie zvonice, pohonov zvonov a elektrická prípojka ku zvonici Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Miroslav Semerád FY-ROOP
6179.47 €
Vykonanie auditu účtovnej závierky k 31.12.2017 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Ing. Ľudovít VICIAN, štatutárny auditor
330.00 €
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Ing. Želmíra Kolimárová
150.00 €
POZEMKY p.č. 103/3 53 m2, 1175/16 144m2, 1175/18 41 m2, 1175/19 8 m2 Odb.: Mária Činčurová, rod. Dobrová
Dod.: Obec Lupoč
418.20 €
Odborné konzultácie a služby vo vedení dokumentácie a konzultáciách v oblasti "Ochrany osobných údajov" Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
20.00 €
Uskutočnenie vystúpenia na kultúrnom podujatí Odb.: Obec Lupoč
Dod.: HELIGONICA o.z.
750.00 €

Archív zmlúv

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár