•  
  •  

Kontakty

Toto webové sídlo www.lupoc.sk spravuje Obec Lupoč je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Lupoč 

Adresa:
Obecný úrad Lupoč 
Lupoč 102
985 11 Halič

IČO: 00316199

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Lučenec
Región: Novohrad
Počet obyvateľov: 216
Rozloha: 934 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1333

Všeobecné informácie: obeclupoc@gmail.com
Podateľňa: obeclupoc@gmail.com
Starosta: Ing. Peter Tejiščák, tel.: 0911 252 799, e-mail: obeclupoc@gmail.com 
Informácie o napĺňaní webového sídla: obeclupoc@gmail.com

Sekretariát - Dolnáková Jana: 
Tel.:
 047 / 439 23 45

E-mail: obeclupoc@gmail.com

Kontaktné údaje zodpovednej osoby-ochrana osobných údajov (GDPR):

Ing. Jozef Nosáľ, Ul. Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca

email: ncrcra@gmail.com, telefón: +421904044360

Kompetencie:
Obec Lupoč je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Lupoč je zriadený na Mestskom úrade v Lučenci. Agenda pre stavebné konanie sa podáva na Obecnom úrade v Lupoči.

Technický prevádzkovateľ:

webex.sk 

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár