•  
  •  

Súčasnosť

Obec Lupoč je malá, svojská, pekná dedina v Novohrade. Leží v úpätí Slovenského rudohoria tzv. Vinného, Pohanského a Bartalového vrchu. Obec Vystavaná pozdĺž horského potoka. Chotárne názvy: pozemky od obce na S a SV menujú sa Balážkové, Na topole a Horná Kopaň. Na JV Dúbrava, po "zdola" obce je Veľká lúka a Okrajné, Na J Dielec, Poddiel a Prielohy. Na Z Rázsocha a Zamočidlá, na SZ a S Podskalica, Vohrady a Bartalovo.

Vodstvo - v horách sa nachádzajú pramene zvané "studničky".

Pôda- okolie Lupoče má hnedé lesné a illimerizované pôdy. Hnedé pôdy sú najrozšírenejším pôdnym typom v regióne. Poľnohospodárska plocha predstavuje 431 ha, z toho 229 ha je ornej pôdy.

Cesta z Haliče smerom na Lupoč prechádza cez agátový les, od križovatky cesty smerom k obci je orechová alej. Cesta bola zrekonštruovaná v roku 2016, bol položený nový asfaltový koberec.

Prvý jaskynný otvor bol preskúmaný Štátnou ochranou prírody SR Banská Bystrica, pracovisko Rimavská Sobota dňa 18.5.2001 - RNDr. Ľudovít Gaál, Ladislav Iždinský a Jaskyniarskym klubom SMOP - Ing. František Radinger z Lučenca. Jaskyňa sa nachádza nm. výške cca 400 m. Do pozemných priestorov sa dá dostať 5,4 m zvislou priepasťou, ktorá vyúsťuje do priečne orientovanej mohutnej trhliny v dĺžke 25 m a výška miestami 5-6 m. Miestami prechádza do priestranných chodieb, avšak s labilnými balvanmi, ktoré sú zaklienené v trhline, tieto zatiaľ nie sú preskúmané cca 20-30 m. Jaskyňa sa vytvorila v andezitových brekciach na odtrhovej zóne mohutného zosunutého skalného bloku na východnom svahu Vinného vrchu. Jaskyňa je rozsadlinová, nekrasová, z toho dôvodu sa v nej nevytvorila ani kvapľová výzdoba. Steny a dno vypĺňa hlinitá sutina, skaly a balvany. Celková dĺžka zameraných chodieb je 54,5 m.

V súčasnosti žije v obci 210 obyvateľov na trvalom pobyte, 13 obyvateľov na prechodnom pobyte.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár