•  
  •  

Zmluvy 


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 79)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Z-008/2021 Úprava práv a povinností medzi zmluvnými stranami pri rekonštrukcii a modernizácii, prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v obci Lupoč. Odb.: Obec Lupoč
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
21180 €
Z-007/2021 parc.C-KN č. 325/5,325/6,326/3,326/4 v celkovej výmere 764 m2. Odb.: MUDr. Henrieta Knapová
Dod.: Obec Lupoč
1146 €
D-003/2021 Popis systému triedeného zberu na území obce Odb.: Obec Lupoč
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
Z-006/2021 Stavebné práce predstavujúce "Obnovu hydroizolačných vlastností plochej strechy budovy OÚ", situovanej v obci Lupoč Odb.: Obec Lupoč
Dod.: GM-STAV s.r.o.
5645.12 €
D-002/2021 Zmluva o výpožičke-tablet Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Slovenská republika-Štatistický úrad SR
Z-005/2021 Poskytovanie služieb-jedálenské kupóny Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
Z-004/2021 Odoberanie použitého prepáleného rastlinného oleja Odb.: Obec Lupoč
Dod.: biomarina - biowaste s.r.o.
Z-003/2021 Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Lupoč
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
19 €
Z-002/2021 Spolupráca v oblasti sociálnej posudkovej činnosti Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Obec Halič
60 €
Z-001/2021 parc.C-KN č. 1178/9 o výmere 35 m2 Odb.: Milan Pittner
Dod.: Obec Lupoč
175 €
D-1/2021 prevádzka karant. stanice Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Regionálne centrum Slobody zvierat
72 €
Z-014/2020 Mágio internet Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
Z-013/2020 Poskytnutie mobilným asistentom sčítania koncové zariadenia a SIM karty Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Slovenská republika-Štatistický úrad SR
0 €
Z-012/2020 Práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Ministerstvo financií SR
2830 €
Z-011/2020 aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec
0 €
Z-010/2020 Realizácia aktivačnej činnosti Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec
0 €
Z-009/2020 Odchyt zabehnutých,opustených a túlavých zvierat na verejných priestranstvách Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Regionálne centrum Slobody zvierat
42 €
Z-008/2020 Rekonštrukcia obecnej budovy - I.etapa Odb.: Obec Lupoč
Dod.: GM-STAV s.r.o.
15010.76 €
D-01/2020 Audit Odb.: Obec Lupoč
Dod.: D.E.A. AUDIT s.r.o.
432 €
Z-007/2020 Rekonštrukcia oplotenia cintorína - I. etapa Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Kofemika, spol. s r.o.
15983.6 €
Generované portálom Uradne.sk

Archív zmlúv

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár