•  
  •  

Zmluvy 


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 75)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
D-002/2021 Zmluva o výpožičke-tablet Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Slovenská republika-Štatistický úrad SR
Z-005/2021 Poskytovanie služieb-jedálenské kupóny Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
Z-004/2021 Odoberanie použitého prepáleného rastlinného oleja Odb.: Obec Lupoč
Dod.: biomarina - biowaste s.r.o.
Z-003/2021 Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Lupoč
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
19 €
Z-002/2021 Spolupráca v oblasti sociálnej posudkovej činnosti Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Obec Halič
60 €
Z-001/2021 parc.C-KN č. 1178/9 o výmere 35 m2 Odb.: Milan Pittner
Dod.: Obec Lupoč
175 €
D-1/2021 prevádzka karant. stanice Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Regionálne centrum Slobody zvierat
72 €
Z-014/2020 Mágio internet Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
Z-013/2020 Poskytnutie mobilným asistentom sčítania koncové zariadenia a SIM karty Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Slovenská republika-Štatistický úrad SR
0 €
Z-012/2020 Práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Ministerstvo financií SR
2830 €
Z-011/2020 aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec
0 €
Z-010/2020 Realizácia aktivačnej činnosti Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec
0 €
Z-009/2020 Odchyt zabehnutých,opustených a túlavých zvierat na verejných priestranstvách Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Regionálne centrum Slobody zvierat
42 €
Z-008/2020 Rekonštrukcia obecnej budovy - I.etapa Odb.: Obec Lupoč
Dod.: GM-STAV s.r.o.
15010.76 €
D-01/2020 Audit Odb.: Obec Lupoč
Dod.: D.E.A. AUDIT s.r.o.
432 €
Z-007/2020 Rekonštrukcia oplotenia cintorína - I. etapa Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Kofemika, spol. s r.o.
15983.6 €
Z-006/2020 Služby v oblasti webhostingu Odb.: Obec Lupoč
Dod.: webex.digital s.r.o.
144 €
Z-005/2020 Odber a zhodnotenie odpadov Odb.: Obec Lupoč
Dod.: AGRO CS Slovakia, a.s.
0 €
Z-004/2020 externý manažment projektu Odb.: Obec Lupoč
Dod.: PROGRANT, s.r.o.
850 €
Z-003/2020 Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Lupoč Odb.: Obec Lupoč
Dod.: NetSpace s.r.o.
14952 €

Archív zmlúv

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár