•  
  •  

Zmluvy 


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 103)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Z-002/2022 Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2022 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1 200 €
Z-001/2022 vypracovanie "Programu rozvoja obce Lupoč na roky 2022-2027" Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Obec Tomášovce
0 €
Z-027/2021 Stravné poukážky Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Ticket Service, s.r.o.
0 €
Z-026/2021 Nájom poľnohospodárskych pozemkov Odb.: Obec Lupoč
Dod.: AGROTOM s.r.o.
809.17 €
D-005/2021 Cenník služieb od 1.1.2022 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: MEPOS, s.r.o.
0 €
Z-025/2021 Prenechanie do vlastníctva výpočtovej techniky Odb.: Obec Lupoč
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
Z-024/2021 Záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti bližšie špecifikovanú. Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec
0 €
Z-023/2021 Záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú. Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec
0 €
Z-022/2021 Spoločný obecný úrad na zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správy, zverených zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Mesto Lučenec
0 €
D-001/2021 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
158.48 €
Z-021/2021 Udelenie súhlasu-licencie Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský
0 €
Z-020/2021 Udelenie súhlasu-licencie Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský
0 €
Z-019/2021 Wifi systém obce v rámci projektu "Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Lupoč". Odb.: Obec Lupoč
Dod.: NetSpace s.r.o.
14 952 €
Z-018/2021 Udelenie licencie "Mladé obzory" Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Rozhlas a televízia Slovenska
192 €
Z-017/2021 Uskutočnenie vystúpenia - Lupočská hostina 2021 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Anna Borošová
140 €
Z-016/2021 Zabezpečenie hudby a osvetlenia ppočas diskotéky dňa 21.08.2021 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Martin Václavík
160 €
Z-015/2021 Prenájom reklamnej plochy Odb.: Obec Lupoč
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
50 €
Z-014/2021 Uskutočnenie vystúpenia - Lupočská hostina 2021 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Štefan Hruštinec
750 €
Z-013/2021 Vystúpenie-"Lupočská hostina" Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Viera Kamenská
100 €
Z-012/2021 Reklama obchodného mena Odb.: Obec Lupoč
Dod.: MEPOS, s.r.o.
50 €
Generované portálom Uradne.sk

Archív zmlúv

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár