•  
  •  

Zmluvy 


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 95)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Z-022/2021 Spoločný obecný úrad na zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správy, zverených zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Mesto Lučenec
D-001/2021 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
158.48 €
Z-021/2021 Udelenie súhlasu-licencie Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský
Z-020/2021 Udelenie súhlasu-licencie Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský
Z-019/2021 Wifi systém obce v rámci projektu "Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Lupoč". Odb.: Obec Lupoč
Dod.: NetSpace s.r.o.
14952 €
Z-018/2021 Udelenie licencie "Mladé obzory" Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Rozhlas a televízia Slovenska
192 €
Z-017/2021 Uskutočnenie vystúpenia - Lupočská hostina 2021 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Anna Borošová
140 €
Z-016/2021 Zabezpečenie hudby a osvetlenia ppočas diskotéky dňa 21.08.2021 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Martin Václavík
160 €
Z-015/2021 Prenájom reklamnej plochy Odb.: Obec Lupoč
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
50 €
Z-014/2021 Uskutočnenie vystúpenia - Lupočská hostina 2021 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Štefan Hruštinec
750 €
Z-013/2021 Vystúpenie-"Lupočská hostina" Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Viera Kamenská
100 €
Z-012/2021 Reklama obchodného mena Odb.: Obec Lupoč
Dod.: MEPOS, s.r.o.
50 €
D-04/2021 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: D.E.A. AUDIT s.r.o.
432 €
Z-011/2021 Vzájomná spolupráca strán memoranda pri tvorbe a overovaní modelu integrovaných sociálnych a zdravotných služieb pre seniorov Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
Z-010/2021 Poskytnutie finančnej dotácie a rok 2021 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1000 €
Z-009/2021 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v rámci NP _Podpora zamestnanosti" Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec
Z-008/2021 Úprava práv a povinností medzi zmluvnými stranami pri rekonštrukcii a modernizácii, prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v obci Lupoč. Odb.: Obec Lupoč
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
21180 €
Z-007/2021 parc.C-KN č. 325/5,325/6,326/3,326/4 v celkovej výmere 764 m2. Odb.: MUDr. Henrieta Knapová
Dod.: Obec Lupoč
1146 €
D-003/2021 Popis systému triedeného zberu na území obce Odb.: Obec Lupoč
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
Z-006/2021 Stavebné práce predstavujúce "Obnovu hydroizolačných vlastností plochej strechy budovy OÚ", situovanej v obci Lupoč Odb.: Obec Lupoč
Dod.: GM-STAV s.r.o.
5645.12 €
Generované portálom Uradne.sk

Archív zmlúv

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár