•  
  •  

Zmluvy 


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 170)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Z-006/2024 Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
Z-005/2024 Parc. C-KN č. 1178/11 o výmere 131 m2 Odb.: Jozef Obert, Silvia Obertová
Dod.: Obec Lupoč
655 €
Z-004/2024 Zriadenie spoločného školského obvodu s cieľom zabezpečenia plnenia povinnej školskej dochádzky Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Obec Halič
0 €
Z-003/2024 Vykonávanie zberu a výkupu použitého kuchynského oleja. Odb.: Obec Lupoč
Dod.: HANYX s.r.o.
0 €
Z-002/2024 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a poskytovaní FP príjemcovi príspevku Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec
339.12 €
D-004/2024 Upravenie sumy za poskytované služby Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Ing. Milan Hric
36 €
D-003/2024 Publikovanie dokumentov na elektronickej úradnej tabuli Odb.: Obec Lupoč
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
Z-001/2024 Vyhotovenie novej webovej stránky obce Odb.: Obec Lupoč
Dod.: webex.digital s.r.o.
396 €
D-001/2024 Ročný príspevok - obec sa podieľa na prevádzke karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá. Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Regionálne centrum Slobody zvierat
120 €
D-1/2024 Zneškodnenie odpadov Odb.: Obec Lupoč
Dod.: MEPOS, s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Archív zmlúv

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár