•  
  •  

Zmluvy 


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 132)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Z-025/2022 Dodávka elektrickej energie-KSP Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0 €
Z-024/2022 Dodávka elektrickej energie-Zvonica Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0 €
Z-023/2022 Dodávka elektrickej energie-OcÚ Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0 €
Z-022/2022 Dodávka elektrickej energie-DS Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0 €
Z-021/2022 Dodávka elektrickej energie-VO Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0 €
Z-020/2022 Zámena pozemkov v obci a k.ú.Lupoč, parc. E-KN č. 563/21, E-kn č. 563/22, E-KN č. 563/11, E-KN č. 563/12 a parc. C-KN č. 1181/4 Odb.: Ľubomír Kajba
Dod.: Obec Lupoč
0 €
D-005/2022 Zmena pôvodného programu Služby poskytovaného na telefónnom čísle Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15 €
Z-019/2022 Výpočtová technika Odb.: Obec Lupoč
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
D-004/2022 Cenník služieb od 1.1.2023 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: MEPOS, s.r.o.
0 €
Z-018-O/2022 Poradenstvo, sprostredkovanie a vykonávanie činnosti vo verejnom obstarávaní Odb.: Obec Lupoč
Dod.: CEVEO, s.r.o.
450 €
Z-018/2022 Poradenstvo, sprostredkovanie a vykonávanie činnosti vo verejnom obstarávaní Odb.: CEVEO, s.r.o.
Dod.: Obec Lupoč
450 €
D-003/2022 Popis systému triedeného zberu na území obce prostredníctvom nádob/kontajnerov Odb.: Obec Lupoč
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0 €
Z-017/2022 Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti bližšie špecifikovanú v článku IV tejto dohody a úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezp Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec
0 €
Z-016/2022 Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom osôb podľa § 1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi na Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec
0 €
Z-015/2022 Udelenie súhlasu -licencie Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský
14.40 €
Z-014/2022 softvérové produkty, servisná podpora Odb.: Obec Lupoč
Dod.: INISOFT s. r. o.
118.80 €
Z-013/2022 Reklama obchodného mena a jeho loga-Lupočská hostina 2022 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: MEPOS, s.r.o.
200 €
Z-012/2022 Uskutočnenie vystúpenia - Lupočská hostina 2022 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Vojtech Barányi
1 000 €
Z-011/2022 Benzínová motorová kosačka AL-KO Qantum XRQ 60, typ 520 BR, v.č. 118877 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Milan Látka
0 €
Z-010/2022 Vystúpenie-Lupočská hostina 2022 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: FS Hrnčiarka
360 €
Generované portálom Uradne.sk

Archív zmlúv

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár