•  
  •  

Zmluvy 


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 118)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Z-015/2022 Udelenie súhlasu -licencie Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský
14.40 €
Z-014/2022 softvérové produkty, servisná podpora Odb.: Obec Lupoč
Dod.: INISOFT s. r. o.
118.80 €
Z-013/2022 Reklama obchodného mena a jeho loga-Lupočská hostina 2022 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: MEPOS, s.r.o.
200 €
Z-012/2022 Uskutočnenie vystúpenia - Lupočská hostina 2022 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Vojtech Barányi
1 000 €
Z-011/2022 Benzínová motorová kosačka AL-KO Qantum XRQ 60, typ 520 BR, v.č. 118877 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Milan Látka
0 €
Z-010/2022 Vystúpenie-Lupočská hostina 2022 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: FS Hrnčiarka
360 €
D-002/2022 Poskytovanie auditorských služieb Odb.: Obec Lupoč
Dod.: D.E.A. AUDIT s.r.o.
432 €
Z-009/2022 Pozemky parc. C-KN č. 272/7 o výmere 119 m2, parc. C-KN č. 272/22 o výmere 10 m2 Odb.: Marian Svorad
Dod.: Obec Lupoč
610 €
Z-008/2022 Pozemok parc. C-KN čť. 1175/21 Odb.: Margita Kozová
Dod.: Obec Lupoč
25 €
Z-007/2022 Používanie komunikačného systému MUNIPOLIS Odb.: Obec Lupoč
Dod.: MUNIPOLIS s.r.o.
0 €
Z-006/2022 Wifi systém obce v rámci projektu "Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Lupoč". Odb.: Obec Lupoč
Dod.: NetSpace s.r.o.
14 952 €
D-001/2022 Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce. Odb.: Obec Lupoč
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0 €
Z-005/2022 Pozemok C-KN č. 147/5 o výmere 23 m2 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Ing. Anna Halgašová
92 €
Z-004/2022 Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Lupoč
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
10 €
Z-003/2022 Prenájom garáže požiarnej zbrojnice v Lupoči súpisné číslo 133 o výmere 28m2 Odb.: Marek Pittner
Dod.: Obec Lupoč
30 €
Z-002/2022 Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2022 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1 200 €
Z-001/2022 vypracovanie "Programu rozvoja obce Lupoč na roky 2022-2027" Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Obec Tomášovce
0 €
Z-027/2021 Stravné poukážky Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Ticket Service, s.r.o.
0 €
Z-026/2021 Nájom poľnohospodárskych pozemkov Odb.: Obec Lupoč
Dod.: AGROTOM s.r.o.
809.17 €
D-005/2021 Cenník služieb od 1.1.2022 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: MEPOS, s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Archív zmlúv

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár