•  
  •  

Zmluvy 


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 140)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
D-001/2023 Poskytovanie auditorských služieb Odb.: Obec Lupoč
Dod.: D.E.A. AUDIT s.r.o.
475.20 €
Z-007/2023 Na základe VZN 25/2014 poskytnutie nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
800 €
Z-006/2023 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie-PUPN Odb.: Obec Lupoč
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
38 €
Z-005/2023 Zabezpečenie podmienok vykonávania AČ formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na AČ formou menších obecných služieb obci Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec
342.20 €
Z-004/2023 webová stránka obce Odb.: Obec Lupoč
Dod.: digitálna samospráva, s. r. o.
288 €
Z-003/2023 Zámena pozemkov v obci a k.ú.Lupoč, parc. E-KN č. 563/21, E-kn č. 563/22, E-KN č. 563/11, E-KN č. 563/12 a parc. C-KN č. 1181/4 Odb.: Ľubomír Kajba
Dod.: Obec Lupoč
0 €
Z-D-2023-000229-00 Záväzok obce, že v prípade ak SSD, a.s. písomne požiada Obec o zverejnenie oznámenia o plánovanom prerušení distribúcie elektrickej energie, toto zverejnenie poskytne Obec pre SSD, a.s. bezpl Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Stredoslovenská distribučná, a.s.
0 €
Z-D-2023-000228-00 Podperné body v počte 61 ks-príloha č. 1 k zmluve Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Stredoslovenská distribučná, a.s.
0 €
Z-025/2022 Dodávka elektrickej energie-KSP Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0 €
Z-024/2022 Dodávka elektrickej energie-Zvonica Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0 €
Z-023/2022 Dodávka elektrickej energie-OcÚ Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0 €
Z-022/2022 Dodávka elektrickej energie-DS Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0 €
Z-021/2022 Dodávka elektrickej energie-VO Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0 €
Z-020/2022 Zámena pozemkov v obci a k.ú.Lupoč, parc. E-KN č. 563/21, E-kn č. 563/22, E-KN č. 563/11, E-KN č. 563/12 a parc. C-KN č. 1181/4 Odb.: Ľubomír Kajba
Dod.: Obec Lupoč
0 €
D-005/2022 Zmena pôvodného programu Služby poskytovaného na telefónnom čísle Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15 €
Z-019/2022 Výpočtová technika Odb.: Obec Lupoč
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
D-004/2022 Cenník služieb od 1.1.2023 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: MEPOS, s.r.o.
0 €
Z-018-O/2022 Poradenstvo, sprostredkovanie a vykonávanie činnosti vo verejnom obstarávaní Odb.: Obec Lupoč
Dod.: CEVEO, s.r.o.
450 €
Z-018/2022 Poradenstvo, sprostredkovanie a vykonávanie činnosti vo verejnom obstarávaní Odb.: CEVEO, s.r.o.
Dod.: Obec Lupoč
450 €
D-003/2022 Popis systému triedeného zberu na území obce prostredníctvom nádob/kontajnerov Odb.: Obec Lupoč
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Archív zmlúv

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár