•  
  •  

Zmluvy 


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Odchyt zabehnutých,opustených a túlavých zvierat na verejných priestranstvách Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Regionálne centrum Slobody zvierat
42.00 €
Rekonštrukcia obecnej budovy - I.etapa Odb.: Obec Lupoč
Dod.: GM-STAV s.r.o.
15010.76 €
Audit Odb.: Obec Lupoč
Dod.: D.E.A. AUDIT s.r.o.
432.00 €
Rekonštrukcia oplotenia cintorína - I. etapa Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Kofemika, spol. s r.o.
15983.60 €
Služby v oblasti webhostingu Odb.: Obec Lupoč
Dod.: webex.digital s.r.o.
144.00 €
Odber a zhodnotenie odpadov Odb.: Obec Lupoč
Dod.: AGRO CS Slovakia, a.s.
0.00 €
externý manažment projektu Odb.: Obec Lupoč
Dod.: PROGRANT, s.r.o.
850.00 €
Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Lupoč Odb.: Obec Lupoč
Dod.: NetSpace s.r.o.
14952.00 €
Poskytnutie NFP-projekt Wifi pre Teba Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
14250.00 €
Odkúpenie pozemkov Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Predávajúci podľa zmluvy
3382.20 €
Zmluva o bežnom účte Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Predaj pozemku Odb.: Jana Färberová Mayerová
Dod.: Obec Lupoč
216.00 €
Prenájom časti pozemku Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Poľovnícky spolok LUPOČ
7.20 €
Menšie obecné služby Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec
0.00 €
Spracovanie ŽoNFP Odb.: Obec Lupoč
Dod.: PROROZVOJ, s.r.o.
700.00 €
Odkúpenie pozemkov Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Predávajúci podľa zmluvy
0.00 €
Predaj pozemkov Odb.: Božena Pufflerová
Dod.: Obec Lupoč
115.50 €
ZPlastová nádoba 1100 l - farba čierna 2 ks Odb.: Obec Lupoč
Dod.: MEPOS, s.r.o.
0.00 €
dôveryhodná služba - vydávanie certifikátov Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Disig, a.s.
0.00 €
Udelenie súhlasu - licencie Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský
0.00 €
parc. C-KN č. 1175/20 o výmere 17m2 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Ing. František Gažo
25.50 €
Zhotovenie diela-stavby "DETSKÉ IHRISKO" Odb.: Obec Lupoč
Dod.: OCTAGO CORPORATION j.s.a.
8451.47 €
Predaj pozemkov Odb.: Ing. František Gažo
Dod.: Obec Lupoč
145.50 €
Reklama obchodného mena a jeho loga "Lupočská hostina 2019" Odb.: Obec Lupoč
Dod.: MEPOS, s.r.o.
50.00 €
Udelenie súhlasu - licencie Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský
0.00 €
Prenájom reklamnej plochy - Lupočská hostina Odb.: Obec Lupoč
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
50.00 €
Vykonávanie auditu Odb.: Obec Lupoč
Dod.: D.E.A. AUDIT s.r.o.
0.00 €
Systém triedeného zberu Odb.: Obec Lupoč
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
Folklórne vystúpenie-Lupočská hostina Odb.: Obec Lupoč
Dod.: FS Hrnčiarka
285.00 €
Folklórne vystúpenie-Lupočská hostina Odb.: Obec Lupoč
Dod.: SESTRY SIHELSKÉ
350.00 €
Hudba na tanečnú zábavu-Lupočská hostina Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Jozef Kminiak
500.00 €
Prenájom kukanádob Odb.: Obec Lupoč
Dod.: MEPOS, s.r.o.
0.00 €
Cenník služieb od 1.6.2019 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: MEPOS, s.r.o.
0.00 €
Počítačový program "INFOKAT Win 2.1" Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Ing. Viktor Lajterčuk
119.00 €
Zabezpečenie triedeného zberu a výkupu odpadov Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Zberné suroviny Žilina, a.s.
0.00 €
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí a použití regionálneho príspevku Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
8055.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2019 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1000.00 €
Vykonanie Auditu účtovnej závierky Klienta zostavenej k 31.12. Odb.: Obec Lupoč
Dod.: D.E.A. AUDIT s.r.o.
432.00 €
Vypracovanie dokumentu "Posúdenie zdravotných rizík v zmysle Zák. NR SR 355/2007 Z.z. Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Ing. Renáta Sekeráková
50.00 €
Mobilný triedený výkup odpadov a zberových akcií Odb.: Obec Lupoč
Dod.: HANYX s.r.o.
0.00 €
Zhromažďovanie elektroodpadov,batérií a akumulátorov Odb.: Obec Lupoč
Dod.: METAL SERVIS Recycling s.r.o.
0.00 €
Kontrola detského ihriska Odb.: Obec Lupoč
Dod.: EKOTEC, spol. s r.o.
161.00 €
Zimná údržba MK Odb.: Obec Lupoč
Dod.: ĽUDA, s.r.o.
0.00 €
Služby CO,BOZP,PO Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Ing. Milan Hric
25.00 €
Zabezpečovanie a výkon MOS pre obec Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec
0.00 €
Výpožička kovových kachlí Odb.: Irena Kočalková
Dod.: Obec Lupoč
0.00 €
Služby mobilnej siete Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Distribúcia elektriny-zvonica Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
§ 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v HN Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec
0.00 €
Udelenie súhlasu-licencie Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
Udelenie súhlasu-licencie Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský
25.20 €
udelenie súhlasu - licencie Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský
14.40 €
Poskytnutie finanč.príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec
0.00 €
Pripojenie nového odberného elektrického zariadenia Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Stredoslovenská distribučná, a.s.
216.61 €
Hrať počas trvania tanečnej zábavy Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Jozef Kminiak
400.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2018 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
900.00 €
Poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Montáž elektroinštalácie zvonice, pohonov zvonov a elektrická prípojka ku zvonici Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Miroslav Semerád FY-ROOP
6179.47 €
Vykonanie auditu účtovnej závierky k 31.12.2017 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Ing. Ľudovít VICIAN, štatutárny auditor
330.00 €
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Ing. Želmíra Kolimárová
150.00 €
POZEMKY p.č. 103/3 53 m2, 1175/16 144m2, 1175/18 41 m2, 1175/19 8 m2 Odb.: Mária Činčurová, rod. Dobrová
Dod.: Obec Lupoč
418.20 €
Odborné konzultácie a služby vo vedení dokumentácie a konzultáciách v oblasti "Ochrany osobných údajov" Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
20.00 €
Uskutočnenie vystúpenia na kultúrnom podujatí Odb.: Obec Lupoč
Dod.: HELIGONICA o.z.
750.00 €

Archív zmlúv

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár