•  
 •  

Aktuality

Vážení občania,

Naša obec sa úspešne zapojila do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM).

Výrazným benefitom pre Vás, občanov, je dostupnosť elektronických služieb, ktoré samospráva poskytuje. V praxi to znamená, že agendu a komunikáciu s úradom vybavíte kedykoľvek,  bez potreby myslieť na úradné hodiny a rovnako aj z ktoréhokoľvek miesta prostredníctvom internetu.

Na portáli sú dostupné jednotlivé eSlužby rozdelené podľa rôznych kritérií.

Pre využitie eSlužieb rozdelených podľa životných situácií navštívte:

web: www.dcom.sk

K dispozícií je 140 elektronických služieb poskytovaných samosprávou a pokrývajúcich väčšinu životných situácií, ktoré je možné využívať z pohodlia svojho domova.          

Kontakt

Obec Lupoč
Obecný úrad 102
985 11 Halič


e-mail: obeclupoc@gmail.com

DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM OBYVATEĽOV OBCE LUPOČ K PROGRAMU ROZVOJA OBCE 2021-2027

 13.06.2022

Vážení obyvatelia obce,

Obec Lupoč v spolupráci s EVS Novohrad pripravuje program rozvoja obce (PRO( na nasledujúce programové obdobie 2021-2027. Ide o strategický rozvojový dokument, ktorý má byť nositeľom rozvojovej politiky obce a má vychádzať z predstáv jej vedenia a predstáv jej obyvateľov. Spracovaním PRO dáva obec najavo záujem o svoju budúcnosť, ako aj budúcnosť svojich obyvateľov.

Obyvatelia obce majú možnosť zapojiť sa priamo svojimi nápadmi do tvorby PRO a to prostredníctvom tohto anonymného dotazníka. Jeho cieľom je zmapovať Vaše potreby, názory a predstavy pre účely krajšieho a plnohodnotného života v obci.

Link na dotazník v elektronickej podobe je uvedený nižšie, pokiaľ chcete dotazník odovzdať v papierovej forme, urobte tak v podateľni obecného úradu najneskôr do 15. júla 2022.

https://docs.google.com/forms/d/16QkQ-5MW3lZCP-zsceL7jj9HyUAm6gsvkmBKKqE_6Mk/edit

  1 2 3 4

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:00 - 16:00
  Utorok: 07:00 - 14:00
  Streda: 07:00 - 16:00
  Štvrtok: 07:00 - 14:00
  Piatok: 07:00 - 15:00

  Fotogaléria

  Kalendár