•  
 •  

Aktuality

Vážení občania,

Naša obec sa úspešne zapojila do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM).

Výrazným benefitom pre Vás, občanov, je dostupnosť elektronických služieb, ktoré samospráva poskytuje. V praxi to znamená, že agendu a komunikáciu s úradom vybavíte kedykoľvek,  bez potreby myslieť na úradné hodiny a rovnako aj z ktoréhokoľvek miesta prostredníctvom internetu.

Na portáli sú dostupné jednotlivé eSlužby rozdelené podľa rôznych kritérií.

Pre využitie eSlužieb rozdelených podľa životných situácií navštívte:

web: www.dcom.sk

K dispozícií je 140 elektronických služieb poskytovaných samosprávou a pokrývajúcich väčšinu životných situácií, ktoré je možné využívať z pohodlia svojho domova.          

Kontakt

Obec Lupoč
Obecný úrad 102
985 11 Halič


e-mail: obeclupoc@gmail.com

Svetový deň vody 2024

 14.03.2024

Svetový deň vody 2024

Z príležitosti Svetového dňa vody, ktorý sa uskutoční 21.03.2024 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci poskytne občanom z okresov Lučenec a Poltár bezplatné vyšetrenie vzoriek vôd z individuálnych vodných zdrojov (domácich studní) v ukazovateľoch dusitany a dusičnany. V rámci tejto aktivity sa bude poskytovať aj odborné poradenstvo. Zber vzoriek vôd sa uskutoční dňa 21.03.2024 (vo štvrtok) od 8:00 hod. do 11:00 hod. Vzorku je potrebné odobrať v deň vyšetrenia do čistej, vypláchnutej plastovej fľaše v množstve najviac 0,5 litra a priniesť na adresu: RÚVZ Lučenec, Petőfiho 1, Lučenec.

Poradňa zdravia na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci poskytuje bezplatné odborné poradenstvo každému, kto prejaví záujem o svoje zdravie. V rámci krátkeho vyšetrenia a za pomoci kvapky krvi odobratej z prsta sa zisťuje celkový cholesterol, dobrý, zlý cholesterol, glukóza a tuky v krvi. Analýzou tela sa zisťuje viscerálny tuk,  množstvo telesného tuku, množstvo vody, svalová hmota, bazálny metabolizmus a metabolický vek. Na základe údajov o klientovi, ktoré sú zadané do aplikácie, systém umožňuje jednoducho a rýchlo vytvoriť jedálničiek na mieru.

Objednať sa môžete: telefonicky 047/43 22567, e-mailom lc.poradnazdravia@uvzsr.sk alebo osobne na RÚVZ Lučenec. Vyšetrenie je možne zrealizovať po dohode aj formou výjazdu. 

  1 2 3 4

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:00 - 16:00
  Utorok: 07:00 - 14:00
  Streda: 07:00 - 16:00
  Štvrtok: 07:00 - 14:00
  Piatok: 07:00 - 15:00

  Fotogaléria

  Kalendár