•  
  •  

Osobnosti obce

Juraj Križo

 06.03.2014

MUDr. Juraj Križo sa narodil 1.1.1915 v Lupoči, jeho otec Ondrej Križo pochádzal zo Starej Haliče a matka Mária rod. Spišiaková z Lupoče. Základné vzdelanie získal v Lupoči v rokoch 1921 - 1925 a v Ožďanoch v r. 1925 - 1926.Meštianske školu a gymnázium absolvoval v Rimavskej Sobote v r. 1926 - 1934. V r. 1934 nastúpil na Lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe a keď v r. 1938 zavreli školy v Prahe, prestúpil na Univerzitu Komenského v Bratislave, kde v r. 1944 promoval. Po promócii nastúpil do nemocnice vo Zvolene, kde pracoval až do odchodu do dôchodku. Ako dôchodca odišiel bývať k príbuzným do Hrnčiarskych Zalužian, kde umrel 19.3.1979 a je tam aj pochovaný.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár