•  
  •  

Osobnosti obce

Ondrej Strečko

 06.03.2014

Prof. RNDr. Ondrej Strečko, CSc. sa narodil 25.3.1928 v Lupoči Jozefovi Strečkovi a Márii rod. Jánovej. Oženil sa s Máriou Fizeľovou z Lupoče. Študoval na Meštianskej škole vo Zvolenskej Slatine, Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici a Gymnáziu v Lučenci, v r. 1952 absolvoval Prírodovedeckú fakutu UK v Bratislave. Potom pôsobil ako asistent na VŠLD vo Zvolene (1952), neskôr na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove. V r. 1970 - 80 bol prodekanom a od r. 1980 dekanom, kedy bol menovaný aj vysokoškolským profesorom. Vo vedeckovýskumnej činnosti pracoval v oblasti nomografickej teórie. Autor prác: Desať kapitol z numerických, grafických a iných metód (Bratislava 1979), vysokoškolských učebných textov a viacerých štúdií. Boli mu udelené tituly Vzorný učiteľ 1974, Zaslúžilý pracovník rezortu školstva 1979; zaslúžil sa o výchovu a vzdelávanie učiteľov matematiky. Zomrel 2.1.1991 v Prešove.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár