•  
  •  

Osobnosti obce

Ján Matejčík

 06.03.2014

Prof. PhDr. Ján Matejčík, DrSc. sa narodil 18.7.1933 v Lupoči Andrejovi Matejčíkovi a Elene rod. Šinálovej, bol ženatý a mal 2 deti. Študoval na Gymnáziu v Lučenci v rokoch 1948 - 52 a na Filozofickej fakulte UK v Bratislave 1952 - 57. Potom pôsobil ako stredoškolský profesor, od r. 1960 - 1992 ako vysokoškolský na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Autor diel: Lexikálne fragmenty z Novohradu (Nitra 1971), Slovník východoslovenského nárečia (Zvolen 1972), Lexika Novohradu (Martin 1974), Z mikrotoponymie Novohradu (Zvolen 1976), Živé osobné mená na strednom Slovensku 1, 2 (Bratislava 1978, Martin 1982), K základom slavistiky (Banská Bystrica 1982), Historický a nárečový základ spisovnej slovenčiny (Banská Bystrica 1984). Je autorom vyše 100 vedeckých a iných článkov v domácich i zahraničných časopisoch. Pôsobil v odborných komisiách Ministerstva školstva pre otázky prípravy učiteľov. V roku 1976 mu bol udelený titul Zaslúžilý učiteľ.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár