•  
  •  

Z prírody

Geomorfológia

 06.03.2012

Obec Lupoč sa nachádza v okrese Lučenec a Banskobystrickom kraji. Leží na úpätí Slovenského Rudohoria tzv. Vinného, Pohanského a Bartalového vrchu na severozápadnom okraji Lučeneckej kotliny v doline Polichňanského potoka, ktorý preteká centrom obce a pozdĺž neho sú vystavané rodinné domy. Miestne chotárne názvy: na S a SV Balažkové, na topole, Horná Kopaň; na JV Dúbrava, pozdola je Veľká lúka, Okrajné; na J Dielec, Poddiel a Prielohy; na Z Rázsochy a Zamočidlá; na SZ a S Podskalica, Vohrady, Bartalovo.

     Obec Lupoč patrí do sústavy Alpsko-himalájska, podsústava Karpaty, provincia Západné Karpaty, subprovincia vnútorné Západné Karpaty, oblasť Košická zníženina, celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Lučenecká kotlina zovretá medzi Ostrôžky, Revúcku vrchovinu a Cerovú vrchovinu. Východnú - pahorkatinnú, časť chotára tvoria mladotreťohorné uloženiny, západnú - vrchovinnú, ryodacitové a andezitové tufy a kryštalinikum (migmatity) kohútskej série. Na severozápade obce sú vápencové usadeniny (z ktorých si ľudia stavali domy, lebo sa dali ľahko tesať) pokryté vrstvou zeme, na východe je úrodná hlina, na juhu a juhozápade červená hlina miešaná so štrkom, na západe ľahká skalnatá horská pôda.

      Kopce: Zorkovo (276m n/m), Diel (526 m n/m), Vŕšok (574 m n/m), Pohanský vrch (806m n/m), Bažantnica (291m n/m), Zverín (625m n/m), Bartalovo.
      Vodstvo - v horách sa nachádzajú pramene zvané "studničky"; Poddielsky potok, Klenický potok, potok Mašková - v stredoveku zvaný "Velička", Polichňanský potok.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár