•  
  •  

VZN

Dodatok o rôznych daniach za služby

 06.03.2012

Dodatok č. 1 k VZN č. 1 obce Lupoč

Obecné zastupiteľstvo obce Lupoč schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č.1:

Dane za špeciálne služby:

- za prenájom verejného priestranstva v sume 1,66 €
- za prenájom zasadačky cudzím v sume 6,64 € v lete (9,96 € v zime)
- za prenájom zasadačky domácim v sume 1,66 € v lete (3,32 € v zime)
- za prenájom kuchyne a sály KD cudzím v sume 9,96 € v lete (13,28 € v zime)
- za prenájom kuchyne a sály KD domácim v sume 6,64 € v lete (9,96 € v zime)
- za prenájom tanierov, pohárov + džbán, polievkových mís, štamperlíkov, príborov, pohárov na stopkách, tácok na chlieb a koláče, platá na obsluhovanie v sume 3,32 € (pri rozbití, nevrátení je nutné nahradiť)
- za prenájom stolov a stoličiek občanom obce do vlastných domov v sume – 0,33 €/stôl a 0,06 €/stolička na 3 dni, za každý ďalší započatý deň sa táto suma navyšuje o základnú sadzbu
- za prenájom DS domácim 6,64 € za použitie
za každý ďalší deň používania sa táto suma navyšuje o 3,32 €
- za prenájom DS cudzím 9,96 € za použitie
- za každé vyhlásenie v miestnom rozhlase v sume 1,66 €
- za kopírovacie práce v sume 0,07 € / list
- spísanie zmluvy, návrhu na vklad, návrh na záznam pre občanov, za každú aj začatú stranu v sume 0,33 €

Iné dane za tovary a služby:

- príspevok zamestnávateľa pre zamestnanca za stravu - 55% z ceny stravného lístka
- rôzne druhy potvrdenia obecného úradu pre občanov v sume 0,50 €
- overenie podpisu v sume 0,50 €
- overenie listiny v sume 1,50 €

Povolený pokladničný zostatok: 1.659,50 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár